Con Nương Tựa Chúa (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh) – Trình bày: Diệu Hiền