CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ THIÊN ÂN THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LM GIUSE PHẠM VĂN NAM TẠI GIÁO XỨ THẠCH ĐÀ