CỘNG ĐOÀN LCTX GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG NĂM 2022

  Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Thương Xót Của Chúa. Ngày bổn mạng Hội Đoàn LCTX Giáo Xứ Thiên Ân, thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng lúc 17 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2022 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ
Xem toàn bộ album ảnh tại đây ( Click Here )