CỘNG ĐOÀN TẠI NHÀ NGUYỆN CHA CỐ MỪNG LỄ CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH NĂM 2022

Cha Chánh xứ Phero dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh cùng với cộng đoàn tại nhà nguyện.


Ảnh: Trần Anh
Xem ảnh nguyên gốc tại đây. ( Click Here )