CÔNG TRÌNH TRÁNG LẠI SÂN NHÀ THỜ VÀ NHÀ SINH HOẠT GX THIÊN ÂN

Nhìn tổng quan công trình đang thi công tráng lại sân nhà thờ và nhà sinh hoạt Giáo Xứ.
Làm lại hệ thống thoát nước. Dời tượng Thánh Gia tới chỗ mới.

Tượng Thánh Gia Thất được đặt tại chỗ mới.

Cống thoát nước mới.