CÔNG TRÌNH TRÁNG MẶT SÂN NHÀ THỜ VÀ NHÀ SINH HOẠT ĐÃ HOÀN THÀNH

Về cơ bản đã tạm xong mặt sân còn lại hoàn thiện các góc cạnh và mặt nắp cống.