ĐẠI DIỆN GIÁO XỨ THIÊN ÂN KÍNH VIẾNG CHA CỐ PHAXICO ASSISI LÊ QUANG ĐĂNG.

Lúc 16 giờ 30 ngày 05/02/2021 Cha Phó Hierono  phó xứ Thiên Ân, HĐMV GX, và đại diện các hội đoàn Giáo Xứ Thiên Ân đến Giáo Xứ Tân Hương Kính Viếng Cha Cố Phanxico Assisi.