Đội An Ninh, Công An, Quận Tân Phú Chúc Mừng Giáng Sinh GX Thiên Ân

Chiều nay 19-12-2019 Đội An Ninh, Công An, Quận Tân Phú Chúc Mừng Giáng Sinh GX Thiên Ân.