Đón nhận những kẻ chìm thuyền trong lịch sử – Bài giảng hay của Đức Thánh Cha Phanxicô