ĐTC kêu gọi các nhân viên y tế hướng đến các giá trị đạo đức

Vatican News – Phát biểu trước Liên đoàn Quốc gia Ý các kỹ thuật y tế X-quang, phục hồi chức năng và chăm sóc dự phòng, vào trưa thứ Hai ngày 16/1/2023, Đức Thánh Cha ca ngợi công việc của họ và kêu gọi họ hãy luôn hướng đến các giá trị đạo đức, đồng thời phải đảm bảo cho mọi người quyền tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản và xứng đáng.

Sự dấn thân của nhân viên y tế trong đại dịch

Trước hết, Đức Thánh Cha muốn, nhân cơ hội gặp gỡ các đại diện của hàng ngàn chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn về những việc họ làm hàng ngày. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, trong thời gian đại dịch. Ngài đề cao ý thức trách nhiệm được thúc đẩy bởi sức mạnh của tình yêu của họ đã cho phép họ hoạt động phục vụ người khác, thậm chí gặp nguy hiểm cho sức khỏe của chính họ.

Nền văn hóa chăm sóc ngược với nền văn hoá vất bỏ 

Đề cập đến Ngày Thế giới Bệnh nhân vào ngày 11/2, Đức Thánh Cha mời gọi họ suy tư về kinh nghiệm bệnh tật. Điều này, theo ngài, “ngày nay càng phù hợp hơn, thực sự cần thiết, bởi vì văn hóa hiệu quả và vứt bỏ thường ‘thúc đẩy chúng ta phủ nhận nó. Không có chỗ cho sự mong manh yếu đuối…’” (Thông Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ XXXI). Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “Nền văn hóa chăm sóc thì hành động ngược lại, được thể hiện qua người Samari nhân hậu (xem Lc 10,25-37). Đức Thánh Cha nói: “Dụ ngôn này chỉ ra cụ thể các hành động. Dụ ngôn chỉ cho chúng ta thấy cách thức xây dựng lại cộng đồng, khởi đi từ những con người biết đồng cảm với các yếu nhược của người khác, không chấp nhận một xã hội loại trừ, nhưng vì thiện ích chung, sẵn sàng đến bên, nâng dậy và phục hồi người quỵ ngã’” (Fratelli tutti, 67).

Các bệnh nhân trước hết là những con người

Nhận định rằng ngành y phát sinh từ một sự lựa chọn các giá trị, Đức Thánh Cha nhắc các chuyên viên y tế khi phục vụ các bệnh nhân hãy nhớ rằng trước hết họ là con người, con người phải luôn ở trung tâm, trong tất cả các chiều kích của họ, bao gồm cả chiều kích thiêng liêng: “một tổng thể thống nhất, trong đó các khía cạnh sinh học và tinh thần, văn hóa và quan hệ, các kế hoạch và môi trường của con người được hài hòa dọc theo hành trình cuộc sống.” (CSR_188_2023)