ĐTC Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II mong ngày các Kitô hữu có thể cử hành Thánh Thể chung

Vatican News –  Trong lời tựa viết chung cho cuốn sách “Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính Thống Coptic. Kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Shenouda III”, sẽ được phát hành ngày 10/5/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros mong ước tình huynh đệ và bằng hữu của hai Giáo hội phát triển và mong mỏi đến ngày được cùng cử hành Thánh Thể trên một bàn thờ.

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III 

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III đã gặp nhau từ ngày 9 đến 13 tháng 5 năm 1973. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một Giám mục Roma và một Giáo chủ của Giáo hội Chính thống Coptic kể từ Công đồng Canxêđônia. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu sự kết thúc của cuộc tranh cãi Kitô học nảy sinh liên quan đến Công đồng đó, nhờ việc ký kết Tuyên bố Kitô học chung mang tính bước ngoặt vào ngày 10 tháng 5 năm 1973.

Nhìn về phía trước nhưng cũng cần nhìn lại quá khứ

Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Tawadros II khẳng định rằng “Khi các Giáo hội của chúng ta tiếp tục hành trình hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, điều quan trọng là phải luôn nhìn về phía trước.” Tuy nhiên, hai vị lãnh đạo Công giáo và Chính Thống Coptic nhắc nhở rằng đôi khi chúng ta cần phải nhìn lại để dựa trên nguồn cảm hứng và lòng nhiệt thành của những người đi trước chúng ta, chúng ta tìm lại nguồn hy vọng khi cảm thấy chán nản. Đồng thời, chúng ta cũng cần tạ ơn Chúa bằng cách ghi nhớ những bước đã đi và quãng đường đã đi.

Những bước của tiến trình đại kết giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính Thống Coptic

Tiếp tục lời tựa cuốn sách, các ngài nhắc lại những kết quả của hành trình đại kết giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính Thống, đặc biệt là việc thành lập Ủy ban quốc tế hỗn hợp giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Coptic, với kết quả đầu tiên là các Nguyên tắc Hướng dẫn Tìm kiếm Sự hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Coptic, được ký bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng phụ Shenouda III vào năm 1979. Sau đó, vào năm 2003, Uỷ ban này đã thực hiện cuộc đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và toàn thể gia đình các Giáo hội Chính thống Đông phương, “một cuộc đối thoại đã tạo ra những tài liệu quan trọng làm chứng cho sự hiểu biết ngày càng tăng giữa các Giáo hội của chúng ta.”

Mong ước ngày hiệp thông trọn vẹn giữa hai Giáo hội

Cuối cùng, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Tawadros II đã nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai vị vào ngày 10 tháng 5 năm 2013 để tưởng nhớ cuộc gặp gỡ năm 1973, và đã thiết lập ngày 10 tháng 5 là “Ngày Hữu nghị giữa tín hữu Coptic và Công giáo”. Các ngài mong ước những sự kiện này tiếp tục thôi thúc hành trình đại kết để đáp lại lời cầu nguyện của Chúa Kitô “để tất cả nên một” (Ga 17,21)! (CSR_1851_2023)