ĐTC tiếp các thành viên của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ trẻ vị thành niên

Vatican News –  Sáng thứ Sáu 5/5/2023, gặp gỡ các thành viên của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ trẻ vị thành niên, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng “Các nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm, hành vi tốt và lối sống lành mạnh của mọi người phải trở thành một chuẩn mực phổ quát,… và tất cả các thừa tác viên của Giáo hội phải thể hiện những điều này trong việc phục vụ các tín hữu, và họ phải được những người lãnh đạo cộng đồng đối xử tôn trọng và chu đáo.”

Hậu quả của tệ nạn lạm dụng tính dục

Mở đầu bài diễn văn Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tệ nạn giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên và việc điều hành kém cỏi của các vị lãnh đạo đã là một trong những thách đố lớn nhất đối với Giáo hội trong thời đại chúng ta. Khủng hoảng lạm dụng tính dục đặc biệt nghiêm trọng đối với Giáo hội, Đức Thánh Cha giải thích, bởi vì “nó làm suy yếu khả năng đón nhận trọn vẹn và làm chứng cho sự hiện diện giải thoát của Thiên Chúa. Việc không có khả năng hành động đúng đắn để ngăn chặn sự dữ này và giúp đỡ các nạn nhân đã làm biến dạng chứng tá của chính chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa.”

“Linh đạo đền tạ”

Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các thành viên của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ trẻ vị thành niên về 3 nguyên tắc như một phần của linh đạo đền tạ.

Nhớ đến quyền năng của Thiên Chúa và không tuyệt vọng

Trước hết, “nơi sự sống bị tổn thương, chúng ta được kêu gọi nhớ đến quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa để mang lại hy vọng từ tuyệt vọng và sự sống từ cái chết.” Bị lạm dụng đôi khi quá sức chịu đựng của các nạn nhân; các lãnh đạo cảm thấy xấu hổ về việc không có khả năng hành động, bị coi thường. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa là Đấng có thể phục hồi sự sống cho những bộ xương khô (x. Ed 37,6). “Vì vậy, cho dù con đường phía trước còn gian nan và mệt mỏi, tôi mong anh chị em đừng chặn mình lại, hãy tiếp tục vươn tới, cố gắng gieo niềm tin vào những người anh chị em gặp gỡ và những người cùng chia sẻ mục tiêu chung này với anh chị em.”

Hàn gắn các đổ vỡ chia cắt

Điểm chia sẻ thứ hai là hậu quả của lạm dụng tính dục gây ra những rạn nứt và trở ngại trong cuộc sống các nạn nhân. “Bản chất xảo quyệt của lạm dụng phá vỡ và chia rẽ con người, trong trái tim của họ và giữa họ.” Nhưng, theo Đức Thánh Cha, cuộc sống của chúng ta không được tạo nên để bị chia cắt. “Vì vậy, nơi cuộc sống đã bị phá vỡ, tôi yêu cầu anh chị em đóng góp cụ thể để hợp nhất các mảnh của nó, với hy vọng rằng những gì đã bị phá vỡ có thể được ghép lại…”

Có lòng tôn kính và nhân từ của Thiên Chúa: đừng phàn nàn

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên Uỷ ban Bảo vệ trẻ vị thành niên hãy vun trồng nơi họ lòng tôn kính và lòng nhân từ của Thiên Chúa. “Hãy tế nhị trong hành động của mình, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau (x. Gl 6,1-2), không phàn nàn, nhưng hãy nghĩ rằng giây phút đền tạ cho Giáo hội sẽ nhường chỗ cho một giây phút khác trong lịch sử cứu độ… Chúng ta đừng quên rằng những vết thương của Cuộc Khổ Nạn vẫn còn trên thân xác của Chúa Phục Sinh, tuy nhiên nó không còn là nguồn đau khổ hay hổ thẹn, nhưng là dấu chỉ của lòng thương xót và biến đổi.” (CSR_1801_2023)