ĐTC: Tính hiệp hành sẽ dẫn chúng ta đến việc sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn

Vatican News: Trong video gửi cho Đại hội đồng Toàn thể của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh (PCLA), Đức Thánh Cha Phanxicô phản tỉnh về ý nghĩa của tính hiệp hành và hiệp thông, và nhấn mạnh rằng cả hai đều cần thiết khi Giáo hội bước vào hành trình hiệp hành.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, “chúng ta phải nhận thức được giới hạn của mình để có thể lớn lên và trổ sinh hoa trái phúc âm” trên con đường hiệp hành.

ĐTC đã phát biểu về chủ đề “hiệp hành và hiệp thông”, trong một sứ điệp video gửi tới Hội đồng toàn thể của Ủy ban.

Chúa Thánh Thần – Đấng giữ vai trò chính trong tiến trình hiệp hành

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mang lấy một tư duy mở, để không tự lừa dối bản thân rằng, chúng ta “biết mọi thứ” hoặc có tất cả các câu trả lời. Ngài nói, khi tưởng tượng rằng chúng ta biết mọi thứ thì “cực kì nguy hiểm” trên hành trình hiệp hành, vì nó “không có chỗ cho Chúa Thánh Thần, Đấng giữ vai trò chính trong tiến trình này.”

ĐTC nói, “món quà chính là Chúa Thánh Thần, Đấng không áp đặt bằng sức mạnh, nhưng từ từ mời gọi lòng mến và sự tự do của chúng ta” để chúng ta có thể “đi vào sự hiệp nhất và hiệp thông mà Chúa Thánh Thầnh mong muốn trong mối liên kết với chúng ta.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nếu chúng ta nhận được món quà này từ Chúa Thánh Thần, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên “không ngừng phục vụ người khác.”

Ngài nói, Chúa Thánh Thần không bao giờ lấy điều gì khỏi chúng ta, nhưng thay vào đó, chuyển động trong chúng ta, và đổi mới chúng ta.

“Chúa Thánh Thần không phải là một sức mạnh của quá khứ. Nhưng đúng hơn, Lễ Ngũ Tuần đang diễn ra trong thời đại của chúng ta: ‘Đấng Vô Danh Vĩ Đại’, Người không có hình ảnh, luôn hiện diện, không ngừng đồng hành và an ủi chúng ta!”

Bổn phận thúc đẩy tính hiệp hành

Tiếp đó, Đức Thánh Cha Phanxicô suy xét về vai trò của Ủy ban Giáo hoàng, mà ngài mô tả như một diakonia – phục vụ, một bộ phục vụ nhằm biểu đạt tình cảm và sự quan tâm mà ĐTC dành cho Châu Mỹ Latinh.

ĐTC cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh là “thúc đẩy tính hiệp hành càng rộng rãi càng tốt.” Ngài nhấn mạnh rằng, tính hiệp hành và hiệp thông đều phải cùng hiện diện trong tiến trình này, và cảnh báo không nên có điều này mà thiếu điều kia.

“Sự hiệp thông nếu không có tính hiệp hành có nguy cơ rơi vào chủ nghĩa bất động và chủ nghĩa quy tâm không mong muốn nào đó. Còn hiệp hành mà không có sự hiệp thông có nguy cơ trở thành chủ nghĩa dân túy trong Giáo hội”.

Sống sự hiệp thông trong Giáo hội cách mạnh mẽ hơn

Đức Thánh Cha Phanxicô nói tiếp, chúng ta phải có cả hai điều này cùng nhau: Sự hiệp hành phải dẫn chúng ta đến việc “sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn, trong đó sự đa dạng của các đặc sủng, ơn gọi và thừa tác vụ được kết hợp một cách hài hòa, sinh động nhờ cùng một phép rửa đã làm cho chúng ta trở thành những người con của Thiên Chúa. ”

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của mình với lời nhắn nhủ đến các thành viên của Ủy ban “hãy cẩn thận với chủ nghĩa đơn phương”. Thay vào đó, ngài mời họ hãy khuyến khích các tiến trình để giúp các tín hữu tham dự nhiều hơn, hiệu quả hơn vào trách nhiệm chung mà tất cả chúng ta phải “trở thành chính Giáo hội.”