ĐTC yêu cầu các dòng tu không khoan nhượng với tệ nạn lạm dụng

Vatican News  Trong cuộc tiếp kiến hôm 14/7/2022 dành cho tham dự viên tổng tu nghị của ba dòng – Mẹ Thiên Chúa, Truyền giáo thánh Vinh-sơn và thánh Basilio Cả – Đức Thánh Cha nhắc đến đau khổ của những người sống trong cảnh chiến tranh, đồng thời yêu cầu các dòng tu không khoan nhượng với tệ nạn lạm dụng trong Giáo hội.

Đừng quên dân tộc Ucraina đang tử đạo

Ngỏ lời với các tu sĩ dòng thánh Basilio ở Ucraina, Đức Thánh cha bày tỏ sự gần gũi của Giáo hội với dân tộc Ucraina đau khổ. Ngài nói rằng một trong những nguy hiểm hiện nay là quên đi thảm kịch chiến tranh ở Ucraina. Do đó tất cả chúng ta phải chú ý đến họ vì họ đang ở trong cuộc tử đạo.

Không khoan nhượng với tệ nạn lạm dụng

Một việc cấp bách khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là vấn nạn lạm dụng trong Giáo hội. Ngài nói: “Chúng ta là tu sĩ, chúng ta là linh mục để đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, chứ không phải để “ăn thịt” dân chúng bằng dục vọng của mình. Và kẻ lạm dụng tiêu diệt, “ăn thịt” người bị lạm dụng bằng dục vọng của mình. Đừng  khoan nhượng. Đừng xấu hổ khi tố cáo… Tôi xin anh em điều này, đừng khoan nhượng. Điều này không được giải quyết bằng cách thuyên chuyển.”

Tránh thói nhiều chuyện

Đề cập đến đời sống cộng đoàn, Đức Thánh Cha cho rằng một trong những nguy hiểm là thói nhiều chuyện, điều phá hoại không chỉ cộng đoàn mà chính chúng ta. Ngài khuyên rằng nếu ai không bằng lòng người nào đó điều gì thì hãy đi nói thẳng với người đó hoặc nói với người có thể giải quyết. “Xin anh em gìn giữ miệng lưỡi”. “Tôi xin anh em đừng nhiều chuyện. Điều này giết chết, phá huỷ.”

Làm chứng và loan báo Tin Mừng 

Suy tư về tiêu chuẩn của việc loan báo Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi, sự trung thành một cách sáng tạo với đặc sủng ban đầu của họ, và hỏi xem cách giải thích và thực hiện của họ có phải là “loan báo Tin Mừng” hay không. Ngài giải thích: “Nghĩa là, liệu ​​những lựa chọn chúng ta đưa ra – về nội dung, phương pháp, dụng cụ và phong cách sống – có hướng đến việc làm chứng và loan báo Tin Mừng hay không.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng mặc dù do bản chất, các đặc sủng khác nhau, nhưng như Thánh Phaolô dạy, “tất cả đều là để xây dựng Giáo hội”. Và vì Giáo Hội, không nhắm đến chính mình nhưng có mục đích loan báo Tin Mừng, nên mọi đặc sủng đều “có thể và phải hợp tác trong việc loan báo Tin Mừng”, và phải ghi nhớ điều này khi phân định. (CSR_2950_2022)