Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước: 3 cột trụ trong truyền thông

ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC:
3 CỘT TRỤ TRONG TRUYỀN THÔNG

Ban truyền thông Giáo phận Phú Cường thực hiện

WHĐ (06.5.2023) – Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chia sẻ về Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57. Qua đó, Đức cha nói về 3 cột trụ trong truyền thông: