Đức Hồng y Ouellet: Truyền chức linh mục cho người có gia đình không phải là giải pháp

THỜI SỰ GIÁO HỘI HOÀN VŨ

 
Đức Hồng y Ouellet: Truyền chức linh mục cho người có gia đình không phải là giải pháp
 
Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục tuyên bố rằng truyền chức linh mục cho những người có gia đình không phải là giải pháp cho vấn đề khan hiếm linh mục.
 

 
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha, Vida Nueva-Đời sống mới, truyền đi hôm 06/12/2019 vừa qua, Đức Hồng y Ouellet, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Bích, cho biết trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, ngài đã bỏ phiếu chống lại đề nghị truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn, có gia đình, quen gọi là “viri probati”.
 
Đức Hồng y nói: “Có một thái độ bi quan về khả năng của các thổ dân thuộc các nền văn hóa ở miền Amamzzonia trong việc sống độc thân. Đó thực là một thành kiến thực dân”.
 
Trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi tháng 10 năm nay, có 128 nghị phụ bỏ phiếu ủng hộ đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, và 41 nghị phụ bỏ phiếu chống. Đức Hồng y Ouellet nói: “Tôi đã bỏ phiếu chống. Tôi không nghĩ rằng đề nghị này là một giải pháp. Về vấn đề này, Thượng Hội đồng Giám mục đã làm tôi thất vọng”.
 
Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục muốn có một Thượng Hội đồng Giám mục, trong đó có đại diện của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, chứ không phải đại diện của một miền nào đó, để bàn về tình trạng chức linh mục, kể cả vấn đề độc thân. Theo Đức Hồng y, luật độc thân là sức mạnh truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo la tinh. Ngài nói: “Tại sao lại bắt chước các cộng đoàn Kitô khác kém truyền giáo hơn, họ có một quan niệm khác về chức linh mục?”
 
Mới đây, Đức Hồng y Ouellet đã xuất bản một cuốn sách hoàn toàn bàn về vấn đề độc thân linh mục và có tựa đề là “Các linh mục, bạn của vị Hôn Phu. Để đạt tới một quan niệm được đổi mới về sự độc thân”. (Edidciones Encuentro; Vida Nueva 6-12-2019)
G. Trần Đức Anh, O.P.