Đức Hồng Y Tagle – Tân Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo

THÔNG BÁO

Đức Hồng Y Tagle – Tân Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo

Kính gửi: 

          – Quý Đức Hồng y và quý Đức cha
          – Quý Cha Thư ký Tòa Giám mục và các Ủy ban

Ngày 8 tháng 12 năm 2019, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1957, làm Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc (quen gọi Bộ Truyền giáo). Đức Hồng y Tagle hiện là Tổng Giám mục Manila, Philippines và Chủ tịch Caritas Quốc tế.


Từ hôm nay, khi quý Đức cha gửi thư hoặc các tài liệu liên hệ đến Bộ Truyền giáo, kính xin quý Đức cha ghi tên Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle hoặc His Eminence Luis Cardinal Tagle. 

Kính báo,

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ