Đức TGM Gänswein tìm kiếm 5 người anh em họ thừa kế của Đức Biển Đức XVI

Vatican News –  Hôm Chúa Nhật 19/3/2023, sau khi cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Đức Mẹ An ủi ở Rôma, nhà thờ hiệu toà của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein đã xác nhận với giới truyền thông Ý là 5 anh em họ người Đức của Đức Biển Đức XVI là những người thừa kế trực tiếp các tài sản riêng của ngài.

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI qua đời sáng ngày 31/12/2022. Đức Tổng Giám mục Gänswein là thư ký riêng của ngài và đã ở bên ngài trong nhiều năm, khi ngài còn tại nhiệm cũng như khi ngài từ nhiệm, cho đến khi ngài qua đời.

Đức cha Gänswein cho biết ngài nghĩ rằng Đức cố Giáo hoàng có 2 người thừa kế trực tiếp và ngài đã rất ngạc nhiên khi biết rằng còn có ba người nữa, cho đến nay vẫn chưa được biết đến.

Ngài nói với các phương tiện truyền thông của Ý rằng: “Theo luật, tôi phải viết thư cho những người anh em họ, là những người họ hàng gần nhất, và cũng theo luật, tôi phải hỏi họ: ‘quý vị có nhận hay không nhận tài sản thừa kế?’”

Thư ký riêng của Đức cố Giáo hoàng cũng nói với báo Il Messaggero của Ý rằng “các vật dụng cá nhân khác, từ đồng hồ đến bút, từ tranh vẽ đến đồ phụng vụ, đã được đưa vào một danh sách được Đức Biển Đức XVI soạn thảo tỉ mỉ trước khi qua đời.” Một phần những vật dụng cá nhân này đã được chuyển đến những người thân thiết với Đức cố Giáo hoàng. “Ngài không quên bất cứ ai; các cộng tác viên, các thư ký, các chủng sinh, sinh viên, tài xế, cha xứ, bạn bè…”

Đức cha Gänswein cũng cho biết rằng các cuốn sách của Đức cố Giáo hoàng sẽ vẫn thuộc về Vatican và một phần sẽ được trao cho Quỹ Joseph Ratzinger của Vatican. Ngài cũng xác định rằng không còn tác phẩm nào của Đức cố Giáo hoàng chưa được xuất bản; cuốn sách cuối cùng của ngài là “Kitô giáo là gì”, được xuất bản sau khi ngài qua đời vào tháng 1/2023.

Vẫn theo Đức cha Gänswein, các tài liệu cá nhân riêng tư nhất của Đức cố Giáo hoàng, ví dụ như các bức thư và ghi chú, đã được tiêu hủy theo ý muốn của ngài. (ACI Prensa 21/03/2023)