Đức Thánh Cha bổ nhiệm sơ Helen Alford đứng đầu Hàn lâm viện Khoa học Xã hội

Vatican News –  Trong tuần qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm sơ Helen Alford, dòng Đa Minh thánh Catarina Siena, 59 tuổi, đứng đầu Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Nữ tu người Anh sẽ chính thức nhận sứ vụ vào ngày 01/5 thay thế kinh tế gia Stefano Zamagni đã ở vị trí này từ tháng 3/2019.

Sơ Helen Alford đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Quản lý tại Đại học Cambridge, cũng tại đây sơ đã hoàn thành luận án tiến sĩ. Sơ là giáo sư chính thức của Khoa Khoa học Xã hội và là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô ở Roma.

Nữ tu dòng Đa Minh là chuyên gia quốc tế về Đạo đức Kinh doanh, đã giảng dạy các môn học liên quan đến Đạo đức kinh tế và Lịch sử tư tưởng xã hội Kitô ở nhiều trường đại học. Sơ cũng là thành viên của hội đồng khoa học của một số tạp chí khoa học.

Từ năm 2020, sơ Helen Alford là thành viên thường trực của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội và đã là Cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình.

Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội là một cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội của Giáo hội Công giáo, được thánh Gioan Phaolô II thành lập ngày 01/01/1994. Cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội, chủ yếu về kinh tế học, xã hội học, luật học và khoa học chính trị, và đưa ra một đánh giá mang tính xây dựng dưới ánh sáng của khoa học xã hội. Để đạt được mục tiêu này, Hàn lâm viện tổ chức các hội nghị, hội thảo về các chủ đề cụ thể, thúc đẩy điều tra và nghiên cứu khoa học, giúp các tổ chức và cá nhân thực hiện và công bố các kết quả tham vấn.

Hàn lâm viện đã cung cấp cho Giáo hội Công giáo những yếu tố mà Giáo hội có thể sử dụng trong việc phát triển học thuyết xã hội Công giáo, và áp dụng học thuyết này vào xã hội đương thời. Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội có quan hệ chặt chẽ với Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình.

Các thành viên của Hàn lâm viện này đại diện cho mọi lĩnh vực khác nhau của khoa học xã hội và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Họ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm sau khi được Hàn lâm viện bầu chọn dựa trên các khả năng, đạo đức và đóng góp đặc biệt trong khoa học xã hội.