Đức Thánh Cha: Đối diện với thách đố xã hội bằng vũ khí bác ái

Vatican News – Ngày 20/01/2023, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các Nữ tu Phục vụ Xã hội nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài khích lệ các nữ tu tiếp tục đi theo đoàn sủng của vị sáng lập Margaret Slachta, thích nghi với bối cảnh xã hội và chính trị, đối diện với thánh đố xã hội bằng vũ khí bác ái.

Trong buổi gặp gỡ với các nữ tu, Đức Thánh Cha nhận định rằng đoàn sủng mà đấng sáng lập đã nhận được cách đây 100 năm vẫn còn phù hợp cho thời nay, nhờ thích ứng với bối cảnh chính trị và xã hội. Ngài nhạc nhiên vì sự dấn thân phục vụ xã hội của đấng sáng lập, Margaret Slachta, trong thời tàn sát, không sợ nguy hiểm đến tính mạng tiếp tục bảo vệ người Do Thái.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha giải thích: “Có một sự thật mà chúng ta khó thừa nhận: nhiều vị tử đạo đã chết vì đức tin, không phải vì bị từ chối quyền tự do thờ phượng Thiên Chúa của họ, nhưng vì sự gắn kết của đời sống mà đức tin đòi hỏi họ và do đó, vì bảo vệ tự do, công lý và sự thật. Điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng bằng chứng đầu tiên về điều này là cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả. Vị ngôn sứ đã chết vì khiển trách bạo chúa không sống theo luật Thiên Chúa, vì đã mời gọi dân chúng từ bỏ đời sống xấu xa khiến họ xa rời ý Thiên Chúa, và trong điều này, thánh nhân là một nhân chứng – tử đạo – của Chân lý”.

Đức Thánh Cha nhận xét, hoàn cảnh của đầu thế kỷ trước, với những thay đổi xã hội mở đường cho chiến tranh thế giới là những thời điểm quan trọng Chúa khuyến khích sự ra đời của Hội dòng. Ngày nay cũng vậy, lời mời gọi trở thành chứng nhân tiếp tục phù hợp. Ngài nói: “Sẽ là điều tốt đẹp nếu những lời của đấng sáng lập tiếp tục được vang vọng trong tâm hồn chị em với cùng một cường độ giống trước đây. Những lời này là động lực cho các chị, dạy các chị đối diện với những thách đố xã hội, như các nữ tu xưa đã làm khi chống lại chủ nghĩa Quốc xã, với vũ khí duy nhất là lòng bác ái”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện với lời khích lệ các nữ tu: “Đấng sáng lập của chị em, Giáo hội và Thánh Thần chất vấn chúng ta, luôn lặp lại sự thật: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người khác. Bác ái xã hội được nói đến trong thông điệp Fratelli tutti và trong các bài viết của Margit Slachta là bằng chứng cho điều này”.