Đức Thánh Cha: Gần gũi với những người dễ bị tổn thương là phong cách của Chúa

Vatican News –  Sáng ngày 26/4/2023, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn “Catholic Extension Society”, một hiệp hội đến từ Hoa Kỳ. Ngài khen ngợi hoạt động của Hiệp hội dành cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đồng thời nhắc lại rằng “gần gũi với những người dễ bị tổn thương là phong cách của Chúa”.

Hiệp hội “Catholic Extension Society” đã hỗ trợ rất nhiều cho việc tái thiết đảo Porto Rico bị thiệt hại nặng nề do những trận bão và động đất trong những năm vừa qua. Vì thế, trong bài nói chuyện với các thành viên do Đức Hồng Y Blasé Cupich của Chicago dẫn đầu, Đức Thánh Cha cám ơn hoạt động bác ái này của Hiệp hội, và nhấn mạnh rằng khi trở thành tiếng nói cho những người thường không có tiếng nói, họ làm chứng cho phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, đồng thời nhắc lại rằng ngày nay việc quan tâm đến các nạn nhân của văn hóa vứt bỏ là trung tâm hoạt động mục vụ của Giáo Hội. Bằng cách này, tiếng nói của họ có thể được lắng nghe và đem lại lợi ích cho toàn xã hội.

Theo Đức Thánh Cha, lắng nghe những kinh nghiệm và quan điểm của tất cả mọi người, đặc biệt những người bên lề xã hội, làm phong phú thêm đời sống và thừa tác vụ của Giáo hội. Bởi vì Giáo hội giống như một tấm thảm lớn, được tạo thành từ nhiều sợi chỉ là các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, nhưng được dệt trong sự hiệp nhất nhờ Chúa Thánh Thần.

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha còn chúc mừng sơ Norma Pimentel, thành viên của Hiệp hội, đã được trao giải thưởng “Tinh thần Phanxicô”, vì những dấn thân mà nữ tu này đã thực hiện dành cho những người đến biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hiệp hội tiếp tục hoạt động theo cách của Chúa. Nghĩa là không bao giờ xa cách hay thờ ơ, nhưng theo phong cách của Chúa là  gần gũi, nhân ái và dịu dàng. Ngài hy vọng sự phục vụ của họ luôn phản ánh những phẩm chất này, để mọi người nhận thấy Chúa đến gần cuộc sống con người, động lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh khó khăn. Như thế, Giáo hội biết ơn mọi biểu hiện bác ái huynh đệ và sự quan tâm đối với những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, để lòng thương xót yêu thương của Chúa trở nên hữu hình và cơ cấu xã hội được củng cố và đổi mới.