Đức Thánh Cha khuyến khích các thừa sai cho người bản địa ở Argentina tiếp tục dấn thân

Vatican News – Trong sứ điệp video gửi đến cuộc gặp gỡ các thừa sai cho người bản địa, tại giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời ở Argentina, Đức Thánh Cha cám ơn các nhà truyền giáo và khuyến khích mọi người tiếp tục dấn thân cho các dân tộc bản địa.

Nhóm các thừa sai cho người bản địa gồm 30 người, được đồng hành bởi cha Mariano, linh mục của giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời thuộc Giáo phận Rio Cuarto. Cha cho biết, trong sứ vụ liên đới, mỗi tuần cha và các thừa sai đi thăm viếng các cộng đồng người bản địa ở Giáo phận Orán.

Nhóm thăm viếng các cộng đoàn người bản địa chọn khẩu hiệu cho sứ vụ là “Những ước mơ được xây dựng cùng nhau” được truyền cảm hứng từ Thông điệp Fratelli tutti. Khi ở với các cộng đoàn này các thừa sai có các sinh hoạt cùng với người bản địa như: chia sẻ Lời Chúa, đời sống đức tin, rửa tội, thăm người nghèo, chơi với trẻ em. Các thừa sai xác tín rằng trong khi chia sẻ với người bản địa, chính họ cũng được trở nên phong phú nhờ học hỏi văn hoá từ các cộng đoàn này.

Cha Mariano nhận xét rằng sau khi trở về từ các cộng đoàn này các bạn trẻ của nhóm thừa sai đã có một lối sống tích cực hơn. Cha tin rằng Chúa đã đánh thức sự nhạy cảm nơi họ để giáo dục họ bằng sự dấn thân với anh chị em, với người lân cận.

Trong sứ điệp video gửi đến cuộc gặp gỡ của nhóm các thừa sai, Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn gửi lời chào đến nhóm các nhà truyền giáo, người trẻ và người lớn nói chung, những người đã đi ‘truyền giáo’ giữa các dân tộc bản địa của Salta, Victoria Este, trong Giáo phận Orán. Và khẩu hiệu của sứ vụ là ‘Những ước mơ được xây dựng cùng nhau’. Cám ơn anh chị em vì những gì anh chị em đã làm, cám ơn anh chị em vì công việc này. Hãy tiếp tục tiến bước. Bởi vì ‘sứ vụ’ là vượt ra khỏi chính mình để cống hiến những gì tốt nhất của bản thân và những gì tốt nhất mà Chúa đã ban tặng, và đây là một điều rất đẹp. Xin gửi lời chào đến cha Mariano, người đang đồng hành cùng anh chị em trong hoạt động này. Và cầu nguyện cho tôi, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Vì vậy, hãy quay trở lại với ‘sứ vụ’. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.”