Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn Do Thái thế giới

Vatican News – Sáng 22/11, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến dành cho khoảng 200 đại biểu của Liên đoàn Do Thái Thế giới. Ngài nhắc đến những xác tín trong niềm tin được chia sẻ của cả Do Thái giáo và Công giáo, đồng thời mời gọi đôi bên cùng hợp tác dấn thân cho công lý, hoà bình và thăng tiến phẩm giá con người.

Ngỏ lời với các vị đại diện của Liên đoàn Do Thái thế giới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc “người Do Thái và người Công giáo cùng chia sẻ những kho tàng tinh thần vô giá.” Ngài liệt kê những điều cốt lõi cả hai cùng chia sẻ, bao gồm việc tuyên xưng niềm tin vào Đấng tạo thành trời đất, Đấng không chỉ dựng nên con người, mà còn dựng nên mỗi con người theo hình ảnh và giống Người (x. St 1,26). Cả hai cùng tin rằng Đấng Toàn năng không xa cách nhưng mạc khải chính mình. Đồng thời, qua đức tin và việc đọc Kinh Thánh, con người có thể có tương quan với Thiên Chúa và cộng tác với ý muốn quan phòng của Người.

Thêm vào đó, Công giáo và Do Thái giáo đều chia sẻ một quan điểm về điều chung cục, tin rằng con người không tiến về sự hư vô nhưng hướng tới cuộc gặp gỡ với Đấng Tối Cao, Đấng chăm sóc từng người. Đức Thánh Cha khẳng định: “Thế giới của chúng ta đang bị đánh dấu bởi bạo lực, áp bức và bóc lột, nhưng những điều này không có tiếng nói cuối cùng. Lời hứa thành tín của Đấng Hằng Hữu nói với chúng ta về một tương lai được cứu độ, về trời mới đất mới.”

Với những xác tín cùng chia sẻ, Đức Thánh Cha mời gọi hai cộng đoàn đức tin, Do Thái giáo và Công giáo, dấn thân để làm cho thế giới nên huynh đệ hơn, chống lại các hình thức bất bình đẳng và thúc đẩy công lý lớn hơn, để hòa bình không còn là một lời hứa ở thế giới bên kia, mà trở thành hiện thực trong thế giới này. Trích lời Đức Gioan XXIII, ĐTC Phanxicô nói: “Con đường chung sống hòa bình bắt đầu với công lý, mà cùng với sự thật, tình yêu và tự do, là một trong những điều kiện cơ bản cho hòa bình lâu dài trên thế giới” (x. ĐGH Gioan XXIII, Thông điệp Hòa bình trên thế giới, 18, 20, 25). Ngài đề cập cụ thể đến việc biết bao người bị xúc phạm phẩm giá do hậu quả của bất công, xung đột, chiến tranh và bạo lực. Do đó, “Đấng đã dựng nên vạn vật theo trật tự và hài hòa thúc giục chúng ta tẩy sạch đầm lầy bất công đang nhấn chìm sự chung sống huynh đệ trên thế giới, và cả sự tàn phá môi trường làm tổn hại đến sức khỏe của trái đất.”

Một lần nữa Đức Thánh Cha khẳng định “ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới, hòa bình đang bị đe dọa. Chiến tranh, mọi cuộc chiến, luôn luôn và mọi nơi là một thất bại cho toàn thể nhân loại!” Ngài mời gọi: “Là người Do Thái và Kitô hữu, chúng ta hãy làm tất cả mọi cách có thể để chấm dứt chiến tranh và mở đường cho hòa bình.” (CSR_4985_2022)