Đức Tổng Giám mục tân cử Giuse Nguyễn Năng đến chào thăm Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

Chiều thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục tân cử Giuse Nguyễn Năng đã lên đường thăm Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Giuse còn có cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện, Chưởng Ấn-Phó Đại diện Giám quản tông tòa Phát Diệm; cha Stephano Phạm Văn Thịnh, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phát Diệm.

   

Vào lúc 5g00 chiều, Đức tân Tổng Giám mục được quí cha Giám đốc, phó giám đốc Trụ sở Phát Diệm, quí cha và tu sinh Phát Diệm đang theo học tại Sài Gòn vui mừng chào đón.

Sáng thứ Ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019, Đức tân Tổng Giám mục tới chào thăm và dùng điểm tâm với Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cùng quí cha tại Trung Tâm Mục vụ Sài Gòn.

Lúc 10g30 sáng  cùng ngày, ngài tới Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn chào thăm Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản tông toà, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá, cha Inhaxio Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện, cùng quí cha trong Ban Tư vấn. Sau khi trao đổi cụ thể chương trình cho những ngày sắp tới, Đức tân Tổng Giám mục cùng hai Đức Cha và quí cha dùng bữa thân thiện tại Toà Tổng Giám mục.

Nguồn: BTT GP Phát Diệm