Đuốc Hồng Thiên Ân Ca Đoàn Chúa Hài Đồng GX Thiên Ân

Đuốc Hồng Thiên Ân.
Sáng tác: Sử Ngọc Thuỳ.
Trình bày: Ca Đoàn Chúa Hài Đồng – GX Thiên Ân.
Video: Cây Viết Chì Nhỏ.