Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 7 Thường Niên (Mt 5, 38-48)