Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 09-11 Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô