Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa Ngày 18 10 Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng Lc 10, 1 9