Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Ba tuần 3 Thường Niên (Mc 3, 31-35)