Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa Thứ Ba tuần 30 Thường Niên Lc 13, 18 21