Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần 4 Thường Niên (Mc 6, 30-34)