Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 1 Thường Niên (Mc 2, 1-12)