Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 6 Thường Niên (Mc 8, 34-9,1)