Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa Thứ Tư tuần 31 Thường Niên Lc 14, 25 33