GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM GIÁO XỨ THIÊN ÂN BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI NHIỆM KỲ 2024-2028

  Giáo Xứ Thiên Ân: Vào lúc 18 giờ 30 ngày 17 tháng 03 năm 2023, tại nhà sinh hoạt giáo xứ, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm tổ chức buổi họp để bầu lại ban điều hành mới nhiệm kỳ 2024 – 2028.
 Trong buổi họp có sự hiện diện của Cha Chánh Xứ Phero Nguyễn Văn Tâm. Đại diện BTV Hội Đồng  Giáo Xứ và tất cả thành viên trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm.
  Nhiệm kỳ 2024 – 2028 có 07 ứng cử viên mới như bảng bên dưới.


Sau khi các thành viên bỏ phiếu có kết quả như bảng bên dưới.
Vì có 3 ứng cử viên đồng phiếu. Cha Chánh Xứ hỏi ý các cử tri theo thứ tự số phiếu hay hiệp thương, các cử tri và người có số phiếu cao nhất đồng ý hiệp thương kín, và sau khi hiệp thương có kết quả như bảng bên dưới.

DANH SÁNH BAN ĐỀU HÀNH MỚI 2024 – 2028
1- ÔNG GIUSE TRẦN NGỌC CẨN – TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM.

2-  ANH GIUSE NGUYỄN NGỌC THÀNH – PHÓ NỘI VỤ.
3- ÔNG PHERO TRẦN HỮU HIỆP –  PHÓ NGOẠI VỤ.
4- ÔNG PHÊRÔ HOÀNG ĐỨC LUÂN –  THỦ QUỸ
5- ÔNG GIUSE LƯƠNG PHÚ TRUNG – THƯ KÝ.
05 ỨNG VIÊN MỚI BAN ĐIỀU HÀNH CỦA GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM NHIỆM KỲ 2024 – 2028.

Sau đây là hình ảnh buổi họp.

 Sau khi ban chấp hành mới có kết quả rõ ràng, Ông Gioan Baotixita Nguyễn Kim Luông trưởng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm bắt tay chúc mừng ban đều hành mới và có lời cám ơn tất cả anh em trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm nhiệm kỳ vừa qua đã nhiệt tình cộng tác để ông hoàn thành công việc và trách nhiệm của mình. kết thúc buổi họp lúc 20 giờ Cha Chánh Xứ chúc lành cho tất cả mọi người.