Giám mục của Spokane: Các mục tử sẽ giữ bí mật toà giải tội, ngay cả nếu phải ngồi tù

Vatican News –  Trong thư gửi các tín hữu Giáo phận Spokane, bao gồm phía đông của bang Washington của Hoa Kỳ, Đức cha Thomas A. Daly viết: “Tôi muốn đảm bảo với anh chị em rằng các mục tử, Giám mục và linh mục của anh chị em cam kết giữ ấn tín tòa giải tội – thậm chí đến mức phải ngồi tù.” Đồng thời Đức cha khẳng định: “Bí tích giải tội là thánh thiêng và sẽ vẫn như vậy trong Giáo phận Spokane.”

Dự luật buộc báo cáo thông tin về lạm dụng trẻ em 

Lá thư đề ngày 19/4/2023 của Giám mục giáo phận Spokane đề cập đến một dự luật của Thượng viện tiểu bang Washington, trong đó buộc các linh mục phải báo cáo các vụ lạm dụng. Dự luật ban đầu được Thượng viện thông qua bao gồm việc miễn cho các linh mục báo cáo những thông tin về lạm dụng trẻ em họ biết được trong khi giải tội; điều này được đưa vào để bảo vệ ấn tín giải tội.

Tuy nhiên, Hạ viện tiểu bang Washington thông qua dự luật với một sửa đổi, loại bỏ quyền miễn trừ của các linh mục trong việc báo cáo những thông tin về lạm dụng trẻ em mà họ biết được khi giải tội. Như vậy sửa đổi của Hạ viện của tiểu bang loại bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với ấn tín tòa giải tội và sẽ đe dọa các linh mục sẽ ngồi tù nếu họ từ chối tiết lộ thông tin nghe được trong khi giải tội.

Ngày 17/4/2023, Thượng viện tiểu bang Washington bác bỏ sửa đổi của Hạ viện và gửi lại dự luật nguyên thuỷ cho Hạ viện. Giờ đây, Hạ viện phải lựa chọn hoặc họ muốn nhấn mạnh vào sửa đổi của mình hoặc trì hoãn dự luật nguyên thuỷ của Thượng viện hay đưa ra một giải pháp thay thế khác.

Quyền tự do tôn giáo

Trong thư gửi các tín hữu, Đức cha Daly khuyến khích các nhà lập pháp “làm luật tốt có thể được tuân theo và thực thi” và vẫn lạc quan rằng tự do tôn giáo sẽ thắng thế. Ngài nói: “Tiểu bang Washington không phải là cơ quan chính quyền đầu tiên cố gắng hình sự hóa cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ sự thánh thiêng của ấn tín toà giải tội. Lịch sử có rất nhiều ví dụ về các vị vua, hoàng hậu, nhà độc tài, kẻ cầm quyền và nhà lập pháp đã cố gắng làm cho ấn tín toà giải tội bị vi phạm bằng luật pháp, cưỡng chế hoặc sắc lệnh. Tất cả đều thất bại.”

Đức Tổng Giám mục Paul Etienne của Seattle cho biết các giám mục bang Washington ủng hộ phiên bản dự luật của Thượng viện, trong đó bao gồm quyền miễn trừ cho giáo sĩ phải báo cáo thông tin về lạm dụng trẻ em mà họ biết được khi giải tội. Ngài nói: “Tính bí mật của bí tích phải được bảo toàn để các cá nhân có thể tự do trút bỏ gánh nặng trong tâm hồn mình. Quyền tự do tôn giáo này phải được bảo vệ, như nó đã từng tồn tại trong lịch sử ở đất nước chúng ta.”

Đức cha nói thêm rằng việc loại bỏ quyền miễn trừ sẽ là “vi phạm hiến pháp đối với các quyền tự do dân sự.” Ngài giải thích: “Nó sẽ vi phạm điều khoản Tự do Thực hành của Tu chính án Thứ nhất vì nó sẽ đe dọa các linh mục bằng các hình phạt theo luật hoặc họ sẽ vi phạm lời thề tôn giáo của mình. Dự luật cố gắng can thiệp vào việc thờ phượng của Công giáo của chúng ta và nhắm vào quyền tự do tôn giáo cách không công bằng, cả hai đều là tiền lệ xấu.” (CNA & Crux 20/04/2023)