GIÁO HỌ MARTINO VÀ CA ĐOÀN MARTINO GX THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG 03-11-2019

Thánh lễ tạ ơn và tiệc liên hoan mừng Bổn mạng Giáo Họ Martino và Ca Đoàn Martino Giáo Xứ Thiên Ân ngày 03-11-2019.

Xem ành tại đây ( CLICK HERE )