GIÁO HỌ THĂNG THIÊN BẮT ĐẦU LÀM HANG ĐÁ GIÁNG SINH 2019

Năm nay Giáo Họ Thăng Thiên sẽ chịu trách nhiệm làm hang đá chính. và các giáo họ khác sẽ phụ trách trang trí xung quanh nhà thờ.