Giáo hội Hàn Quốc xin phong thánh cho ba giáo sĩ có ảnh hưởng lớn

Vatican News –  Tổng Giáo Phận Seoul, Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu án phong thánh cho ba giáo sĩ Công giáo có ảnh hưởng lớn, trong đó có một giám mục thừa sai người Pháp và hồng y đầu tiên của Hàn Quốc.

Vị đầu tiên là Đức cha Barthelemy Bruguiere (1792-1835), thuộc Hội Truyền Thừa sai Paris, Đại diện Tông toà đầu tiên của Hàn Quốc, và Giám mục phụ tá của Xiêm, Thái Lan. Ngài qua đời ở Trung Quốc và được chôn cất ở đó. Hài cốt của Đức cha đã được đưa về một nghĩa trang của Seoul vào năm 1931.

Vị thứ hai là Đức Hồng Y Stephen Kim Sou-hwan (1922-2009), Tổng Giám Mục Seoul từ năm 1968 đến năm 1998. Ngài được nhiều người coi là một anh hùng Công giáo và công chúng, vì đã lãnh đạo Giáo hội Hàn Quốc vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất. Đức Hồng Y đã tăng cường nỗ lực truyền giáo ở Seoul và tận tâm làm việc để thực hiện tinh thần của Công đồng Vatican II với sự tham gia của giáo dân. Ngài còn ưu tiên đối thoại liên tôn và phối hợp các nỗ lực nhân đạo và bác ái chung trong thời gian làm Tổng Giám Mục Seoul. Lập trường dũng cảm của ngài cho dân chủ và nhân quyền trong quá trình chuyển đổi đẫm máu của đất nước từ chế độ quân sự sang chế độ dân chủ đã làm cho ngài trở thành một giáo sĩ rất được kính trọng trước một bộ phận rộng rãi của xã hội Hàn Quốc.

Vị thứ ba được Giáo hội Hàn Quốc mong muốn xin phong thánh là cha Moo Ah Andrew Bang Yoo-ryong (1900-1986). Cha Bang đã cống hiến hết mình cho việc thúc đẩy “Kitô giáo hội nhập văn hóa” ở Hàn Quốc và một lối sống tôn giáo mới của Hàn Quốc trong thời kỳ đất nước nằm dưới chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản và hầu hết các nhà truyền giáo nước ngoài đều nằm dưới sự lãnh đạo của Giáo hội. Cha nhận thấy cách truyền bá đức tin hiệu quả nhất ở Hàn Quốc chính là lối suy nghĩ và ngôn ngữ của người Hàn Quốc. Với tầm nhìn này, lần đầu tiên ngài thành lập Tu hội các Nữ tu Các Thánh Tử đạo Hàn Quốc vào năm 1946, tại nhà thờ Gae Seong (nay thuộc Bắc Triều Tiên). Sau đó, ngài thành lập Tu hội Các Thánh Tử đạo Hàn Quốc vào ngày năm 1957, trở thành dòng nam bản xứ đầu tiên. (Ucanews 31/3/2023)