Giáo hội Ý cổ võ tham gia hoạt động bác ái bằng chiến dịch dành thuế 8‰ cho Giáo hội Công giáo

Vatican News –  Hôm Chúa Nhật 7/5/2023, Giáo hội Công giáo Ý tổ chức chiến dịch Ngày toàn quốc đăng ký thuế 8 phần ngàn cho Giáo hội Công giáo, với khẩu hiệu: “Một chữ ký làm nên điều tốt”, mời gọi người dân, Công giáo cũng như không có tín ngưỡng, chọn gửi thuế 8‰ cho Giáo hội Công giáo để tham gia vào các hoạt động bác ái của Giáo hội.

Trong lời mời gọi tham gia chiến dịch, các Giám mục Ý nói rằng những cử chỉ của lòng vị tha khiến không chỉ những người nhận được chúng cảm thấy hạnh phúc nhưng cả những người thực hiện chúng và bằng cách đăng ký thuế 8‰ cho Giáo hội Công giáo, những cử chỉ này có thể làm cảm giác hạnh phúc nhân lên hàng ngàn lần.”

Các giá trị cơ bản của thuế 8‰ 

Đức cha Joseph Baturi, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Ý khẳng định: “Việc ký này rất quan trọng vì nó cho phép bạn khám phá lại các giá trị cơ bản của thuế 8‰: công ích, chia sẻ, đồng trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế cho các Giáo hội trong sứ vụ của họ. Điều cần thiết là phải hiểu ý nghĩa mà cử chỉ này diễn tả cho tất cả mọi người, những người có tín ngưỡng và những người không có tín ngưỡng, về mặt liên đới và dân chủ. Chọn gửi thuế 8‰ cho Giáo hội Công giáo là một sự lựa chọn tự do vì Đất nước chứ không phải là một lựa chọn vì lợi ích kinh tế. Với những nguồn lực sẵn có, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của người nghèo, người di cư, những người đang tìm kiếm một ngôi nhà, những người cần được chăm sóc điều trị, những người nghèo nhất, người Ý và người nước ngoài”.

Những tài trợ bác ái của Giáo hội Công giáo Ý trong năm 2022

Trong năm 2022, Giáo hội Công giáo Ý đã tài trợ 150 triệu euro cho hoạt động bác ái của các giáo phận, bao gồm cung cấp các bữa ăn, trung tâm tư vấn, viện trợ cho người thất nghiệp, nạn nhân của nạn cho vay nặng lãi, người nhập cư, người bị thiệt thòi, người già bị bỏ rơi; 53 triệu euro cho các nhu cầu quan trọng khác của quốc gia; 80 triệu cho các dự án phát triển và liên đới ở Nam bán cầu; 84 triệu để bảo trì và trùng tu các nhà thờ và 410 triệu để hỗ trợ cho khoảng 32.000 linh mục làm việc trong các giáo phận, 300 trong số đó là những nhà truyền giáo theo diện “hồng ân đức tin” ở các nước nghèo nhất.

Bất cứ ai đã ký tên uỷ thác số tiền thuế 8‰ cho Giáo hội Công giáo đều đã góp phần vào các dự án tài trợ trên đây. (SIR 06/05/2023)

Thuế 8 phần ngàn

Thuế 8‰ là một phần thuế thu nhập cá nhân của mỗi người dân Ý, được nhà nước phân phối cho nhà nước hoặc cho một tổ chức từ thiện do người nộp thuế lựa chọn. Người nộp thuế có thể chọn một trong số các tổ chức từ thiện được chấp thuận, cả tôn giáo và thế tục, nhận tiền thuế của họ, mặc dù họ không bắt buộc phải chọn một tổ chức.

Trong số khoảng 75% dân số theo Công giáo, khoảng 70% chọn Giáo hội Công giáo là pháp nhân nhận tiền thuế của họ, được Hội đồng Giám mục Ý quản lý.

Đối với những người không chọn một tổ chức nào, số tiền thuế 8‰ được chia cho những tổ chức từ thiện khác nhau, tương ứng với phần trăm số người lựa chọn trao cho các tổ chức.

Hàng năm Giáo hội Ý nhận khoảng một tỷ euro từ số tiền thuế 8‰ và phân bổ cho nhiều các sáng kiến từ thiện cũng như quản lý và chi phí.

Theo luật, số tiền nhận được từ số tiền thuế 8‰ phải được sử dụng “cho nhu cầu thờ phượng của dân chúng, hỗ trợ giáo sĩ, các hoạt động bác ái có lợi cho cộng đồng quốc gia hoặc các nước thuộc thế giới thứ ba”.

Hàng năm Hội đồng giám mục Ý tài trợ cho rất nhiều hoạt động bác ái và xã hội tại các nước thuộc thế giới thứ ba ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và cả các nước Đông Âu.