GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG COVID-19