Giáo phận Hưng Hóa: Thông báo bổ nhiệm nhân sự


GIÁO PHẬN HƯNG HÓA: THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

WGPHH (12.4.2022) – Ngày 12.4.2022, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục giáo phận Hưng Hóa đã quyết định bổ nhiệm:

1. Cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh làm TỒNG ĐẠI DIỆN.

2. Cha Phêrô Lê Quốc Hưng làm CHƯỞNG ẤN.

3. Cha Inhã Nguyễn Quang Triều làm ĐẠI DIỆN TƯ PHÁP.

Sau đây là nguyên văn thông báo của Đức cha Đaminh:

Văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa

Nguồn: giaophanhunghoa.org