GIÁO PHẬN MAASIN PHILIPPINES THÔNG CÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CỦA CHA GIOAN BOTIXITA HỒ HỮU HÒA.