Giáo phận Phát Diệm: Nghi thức chào đón Đức Giám mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng 05/05/2023


GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM: NGHI THỨC CHÀO ĐÓN
ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG
NGÀY 05.5.2023

Truyền thông Giáo phận Phát Diệm

 

WGPPD (05.5.2023) – Đức Giám mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng chính thức về Giáo phận Phát Diệm vào sáng thứ Sáu ngày 05 tháng 05. Sau đây là video nghi thức chào đón ngài.


Nguồn: Kênh YouTube Giáo Phận Phát Diệm