GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN TÂN PHÚ CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH GIÁO XỨ THIÊN ÂN

   Hôm nay lúc 15 giờ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2022. Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ Huy Quân Sự Quận Tân Phú đến thăm hỏi chúc mừng Giáng Sinh các Linh Mục, tu sĩ cùng tất cả bà con giáo dân trong Giáo Xứ Thiên Ân. Tiếp đoàn là Linh Mục chánh xứ Phêrô, đại diện Ban Thường Vụ HĐGX. Sau khi thăm hỏi về tình hình của Giáo Xứ đoàn đã ra hang đá Giáng Sinh chụp hình lưu niệm cùng với Linh Mục chánh xứ và Ban Thường Vụ HĐGX.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ