GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BAN THỪA TÁC VIÊN TRAO MÌNH THÁNH CHÚA HỌP BẦU TRƯỞNG BAN

  Giáo Xứ Thiên Ân: Vào lúc 19 giờ ngày 14/04/2023 Ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa tổ chức cuộc họp bầu lại trưởng ban nhiệm kỳ 2024 – 2028. Trong buổi họp có sự chứng kiến của Linh mục chánh xứ Phero Nguyễn Văn Tâm. cùng với sự có mặt của 08 thành viên trong Ban Thừa Tác Viên TMTC. Với sự biểu quyết của tất cả thành viên trước mặt Linh mục chánh xứ, chọn Ông Gioan Maria Ngô Minh Hành làm trưởng ban nhiệm kỳ mới 2024 – 2028 thay cho Ông Phanxico Xavie Trần Văn Luật hết nhiệm kỳ.
   Ngay lập tức Cha chánh xứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trưởng ban bắt đầu từ ngày 15/04/2023.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG BUỔI HỌP

01 – Ông: Gioan Maria Ngô Minh Hành. ( Trưởng ban ) ĐT: 0906 988 875.
02 – Ông: Giuse Nguyễn Như Khoa.
03 – Ông: Phanxico Xavie Trần Văn Luật.
04 – Ông: Phero Nguyễn Văn Việt.
05 – Ông: Phaolo Vũ Kim Anh.
06 – Ông: Giuse Nguyễn Văn Phương.
07 – Ông: Giuse Nguyễn Huấn.
08 – Ông Dominico Trần Hùng Nam. ĐT: 0948 979 334.