GIÁO XỨ THIÊN ÂN BẮT ĐẦU SỬA LẠI GIAN CUNG THÁNH.

Sáng nay 02 tháng 12 năm 2019. Cha Chánh Xứ Phêrô bắt đầu cho sửa lại gian cung thánh Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân sau gần 20 năm, được biết đây là lần chỉnh sửa đầu tiên từ thời Cha Cố Gioan Baotixita Maria xây dựng nhà thờ cho tới nay.