GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BẦU BAN ÂM THANH – ÁNH SÁNG NHIỆM KỲ 2024 – 2028

  Giáo Xứ Thiên Ân: Vào Lúc 19 giờ ngày 21 tháng 03 năm 2023. Tại văn phòng Ban Thường Vụ giáo xứ diễn ra cuộc họp bầu Ban Âm Thanh – Ánh Sáng nhiệm kỳ 2024 – 2028 dưới sự chủ trì chủa Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Tâm, tham dự cuộc họp có đại diện Ban Thường Vụ giáo xứ, và tất cả anh em trong Ban Âm Thanh – Ánh Sáng.
 Được sự biểu quyết của anh em trước mặt Cha chánh xứ và Ban Thường Vụ, chính thức chọn Ông Giuse Vũ Văn Sam làm trường Ban Âm Thanh – Ánh Sáng Giáo Xứ Thiên Ân nhiệm kỳ 2024 – 2028. Tiếp theo tất cả anh em trong ban chọn Thánh ANRÊ tông đồ làm quan thầy, mừng lễ kính ngày 30 tháng 11 hàng năm. Cuộc họp kết thúc lúc 20 giờ 30 cùng ngày.
  DANH SÁCH BAN ÂM THANH – ÁNH SÁNG NHƯ SAU.
1- Ông Giuse Vũ Văn Sam   – Trưởng ban.
2- Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Ký  – Thư ký.
3- Ông Phaolo Trương Văn Hòa.
4- Ông Giuse Nguyễn Văn Thành.
5- Ông Giuse Vũ Đình Trung.
6- Ông Gioan Baotixita Vương Văn Sáng.
7- Ông Giuse Nguyễn Minh Trung.
8- Ông Gioan Vianney Nguyễn Thanh Truyền.