GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO XỨ THIÊN ÂN NĂM 2023

Hinh ảnh Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo Xứ Thiên Ân 15/04/2023
Xem hình tại link bên dưới.