GIÁO XỨ THIÊN ÂN: CÁC CHA ĐANG NGỒI TÒA GIẢI TỘI MÙA CHAY NĂM 2023

 LỊCH GẢI TỘI MÙA CHAY 2023
Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023 từ 19 giờ đến 20 giờ 30